اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: صفحه حبوباتی طرح ترک - ۴ مورد پیدا شد

۱ . حبوباتی شیشه خور 3 قسمتی | 0.8 میل : صفحه حبوباتی طرح ترک قطعا شیرینی فروشی ها و قنادی ها یا خواربارفروشی های لوکس هم نیاز به قفسه دارند. پس صفحه های حبوباتی این کمک را به شما
۲ . قفسه سوپرمارکتی حبوباتی : پشت بجای صفحه پشت وجوددارد. استندحبوباتی نیز گزینه مناسبی برای کسانی که نیازبه قفسه حبوباتی دارند اما بامحدودیت فضا وکمبودجادرمغازه خودمواجه هستندمیباشد. این قفسه امکان نصب روی دیوار با پایه های دیواری
۳ . صفحه پشت 97*26 : صفحه پشت طرح ترک لازمه ی ایجاد یک سازه خودایستا صفحه پشت ‌می‌باشد که برای ایستا بودن یک قفسه یکطرفه یا دوطرفه نیاز است. صفحه پشت ها در دو
۴ . صفحه پشت تمام پانچ 97*26 : صفحه پشت طرح ترک لازمه ی ایجاد یک سازه خودایستا صفحه پشت ‌می‌باشد که برای ایستا بودن یک قفسه یکطرفه یا دوطرفه نیاز است. صفحه پشت ها در دو