اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: پروفیل آهن - ۷ مورد پیدا شد

۱ . قفسه بندی انبار پانل راک : بازو راک پروفیل است که به شکل پروفیل آهن تولید می‌گردد، تمرکز تنش در این نوع از بازو به دلیل وجود گوشه‌های تیز بسیار زیاد است و تحمل آن در برابر
۲ . فسه بندی انبار پالت راک : آهن و پروفیل صنعتی درجه یک برای تولید اجزای سازنده این سیستم قفسه بندی استفاده می گردد.   اجزای تشکیل دهنده:   - قاب راک (فریم راک) ستون های اصلی قفسه بندی پانل راک
۳ . باکس پالت فلزی(کفپوش قفسه بندی راک) : قرار گرفتن پروفیل های آهنی ساخته می شوند و اغلب دارای پایه های کوتاهی جهت افزایش پایداری حین قرار گرفتن روی زمین و یا روی دیگر پالت ها در انبار
۴ . پالت راک : پالت راک قفسه بندی راک پالت یکی از مستحکم ترین سیستم های قفسه بندی سوله ، قفسه بندی انبار و قفسه بندی کارخانه می‌باشد. این نوع قفسه  مستحکم ترین
۵ . پالت راک 2 طبقه : پالت راک قفسه بندی راک پالت یکی از مستحکم ترین سیستم های قفسه بندی سوله ، قفسه بندی انبار و قفسه بندی کارخانه می‌باشد. این نوع قفسه کارخانه مستحکم
۶ . قفسه پالت راک : قفسه پالت راک قفسه بندی راک پالت یکی از مستحکم ترین سیستم های قفسه بندی سوله ، قفسه بندی انبار و قفسه بندی کارخانه می‌باشد. این نوع قفسه کارخانه
۷ . پالت راک : پالت راک قفسه بندی راک پالت یکی از مستحکم ترین سیستم های قفسه بندی سوله ، قفسه بندی انبار و قفسه بندی کارخانه می‌باشد. این نوع قفسه کارخانه مستحکم