اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: بازویی قفسه راک سنگین - ۳۱۴ مورد پیدا شد

۱ . بازویی دوبل با طول 2.7 متر 1.5میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۲ . ایزی راک قفسه نیمه سنگین : شده است. رنگ بازویی دراین نمونه بصورت پیش فرض نارنجی ورنگ قابراک آبی وکفی هاسفیدمیباشد. البته امکان سفارش دررنگ های دیگرنیز وجوددارد. اندازه بازویی ها درابعاد۱متر،۱.۵ مترو۲متروجوددارد. عمق یا همان عرض کفی هاهم بصورت
۳ . بازویی دوبل با طول 1.94 متر 2میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۴ . قفسه ایزی راک عمق 80 : شده است. ابعاد بازویی :    یک متر   یک مترو نیم و دومتر ارتفاع قابراک: دومتر     دو متر و نیم  و سه متر عمق (عرض کفی):   40 50   60 و 80 قفسه ایزی راک
۵ . بازویی با طول 1.34 متر 2میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۶ . بازویی با طول 1.16 متر 2میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۷ . بازویی با طول 1.56 متر 2میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۸ . بازویی دوبل با طول 2.7 متر 2میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۹ . بازویی دوبل با طول 1.34 متر 1.5میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید
۱۰ . بازویی دوبل با طول 1.16 متر 1.5میل : بازویی قفسه راک سنگین این جزء از قفسه صنعتی که به آن رابط افقی هم گفته می‌شود با اتصال به قاب راک ها امکان ایجاد طبقه و سطح جدید