اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: نوار قفسه فروشگاهی - ۲۳ مورد پیدا شد

۱ . نوار قفسه فروشگاهی : نوار فروشگاهی یکی از مهمترین دلایل افزایش فروش تاثیر در ناخودآگاه مشتری می باشد.یکی از این روش‌ها رنگبندی درست فروشگاه و یا مغازه می‌باشد که به واسطه استفاده از
۲ . صفحه 90*30 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۳ . صفحه 90*35 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۴ . صفحه 90*40 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۵ . صفحه 70*20 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۶ . صفحه 70*25 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۷ . صفحه 70*30 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۸ . صفحه 70*35 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۹ . صفحه 70*40 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی
۱۰ . صفحه 70*45 | 0.7 میل : جای لیبل، نوار و حفاظ داشته و ضخامت بالایی هم دارند. از این مدل قفسه در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها استفاده می‌شود. ابعاد و اندازه کفی قفسه فروشگاهی ابعاد کفی فروشگاهی