اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: پل مقاومتی - ۷۰ مورد پیدا شد

۱ . استند کیکی فروشگاهی : طبقه دارای پل مقاومتی است که تحمل وزن سازه را بالا می بردبراکت هایی که زیر هر طبقه قرار می گیرند نک دار می باشد درنتیجه تحمل وزن بالایی نسبت
۲ . قاب قفسه راک سبک ارتفاع 2متر : قاب قفسه راک سبک قفسه راک سبک یک نمونه ازقفسه های صنعتی راک است که تحمل وزن کمتری نسبت به قفسه راک صنعتی سنگین وایزی راک دارد. تحمل‌وزن قفسه راک
۳ . 16019کفی 46*80 : خود دارای پل مقاومتی بوده که باعث ایجاد استقامت بالا برای آن می‌شود تا بتواند حدود 100 کیلوگرم یا بیشتر وزن را بصورت گسترده تحمل کند. ابعاد کفی ایزی راک کفی قفسه
۴ . 16018کفی 46*60 : خود دارای پل مقاومتی بوده که باعث ایجاد استقامت بالا برای آن می‌شود تا بتواند حدود 100 کیلوگرم یا بیشتر وزن را بصورت گسترده تحمل کند. ابعاد کفی ایزی راک کفی قفسه
۵ . 16016کفی 46*50 : خود دارای پل مقاومتی بوده که باعث ایجاد استقامت بالا برای آن می‌شود تا بتواند حدود 100 کیلوگرم یا بیشتر وزن را بصورت گسترده تحمل کند. ابعاد کفی ایزی راک کفی قفسه
۶ . 16017کفی 46*40 : خود دارای پل مقاومتی بوده که باعث ایجاد استقامت بالا برای آن می‌شود تا بتواند حدود 100 کیلوگرم یا بیشتر وزن را بصورت گسترده تحمل کند. ابعاد کفی ایزی راک کفی قفسه
۷ . صفحه 97*40 | 0.8 میل : می‌شوند دارای پل مقاومتی بوده و در ابعاد و اندازه های خمتلف قابل انتخاب هستند. این کفی ها در رنگ های مختلف قابل انتخاب بوده و از کیفیت بالایی برخوردار
۸ . صفحه 97*30 | 0.7 میل : می‌شوند دارای پل مقاومتی بوده و در ابعاد و اندازه های خمتلف قابل انتخاب هستند. این کفی ها در رنگ های مختلف قابل انتخاب بوده و از کیفیت بالایی برخوردار
۹ . صفحه 97*40 | 0.7 میل : می‌شوند دارای پل مقاومتی بوده و در ابعاد و اندازه های خمتلف قابل انتخاب هستند. این کفی ها در رنگ های مختلف قابل انتخاب بوده و از کیفیت بالایی برخوردار
۱۰ . صفحه 97*50 | 0.7 میل : می‌شوند دارای پل مقاومتی بوده و در ابعاد و اندازه های خمتلف قابل انتخاب هستند. این کفی ها در رنگ های مختلف قابل انتخاب بوده و از کیفیت بالایی برخوردار