اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: گیت ورود خروج پروانه ای - ۳ مورد پیدا شد

۱ . گیت پروانه ای : استفاده شود. ویژگی گیت پروانه ای یکی از مهمترین ویژگی های آن دادن نظم و ترتیب به فروشگاه می باشد. گیت های پروانه ای به دلیل اینکه باله هایی شبیه به پروانه
۲ . گیت متروی دو طرفه : باشد. ویژگی گیت ورود و خروج گیت ورود و خروج در مرحله اول باعث ایجاد نظم در ورود و خروج و در مرحله بعد جلوگیری از تردد از محل های غیر
۳ . گیت متروی میله ای : باشد.   ویژگی گیت متروی میله ای   گیت متروی میله در مرحله اول باعث ایجاد نظم در ورود و خروج و در مرحله بعد جلوگیری از تردد از محل های غیر ضروری