اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: گیت ورود خروج مترویی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . گیت متروی دو طرفه : باشد. ویژگی گیت ورود و خروج گیت ورود و خروج در مرحله اول باعث ایجاد نظم در ورود و خروج و در مرحله بعد جلوگیری از تردد از محل های غیر