اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: کفی قفسه فلزی ایزی راک - ۸ مورد پیدا شد

۱ . 16017کفی 46*40 : کفی ایزی راک صفحه قفسه ایزی راک آخرین جزء مورد نیاز برای ایجاد یک طبقه در قفسه ایزی راک است که در رنگ سفید و ابعاد مختلف تولید
۲ . 16016کفی 46*50 : تحمل کند. ابعاد کفی ایزی راک کفی قفسه فلزی ایزی راک در ابعاد مختلفی موجود است که طول آن ثابت بوده و عرض آن متغیر است. طول کفی های ایزی راک 50
۳ . 16018کفی 46*60 : تحمل کند. ابعاد کفی ایزی راک کفی قفسه فلزی ایزی راک در ابعاد مختلفی موجود است که طول آن ثابت بوده و عرض آن متغیر است. طول کفی های ایزی راک 50
۴ . 16019کفی 46*80 : کفی ایزی راک صفحه قفسه ایزی راک آخرین جزء مورد نیاز برای ایجاد یک طبقه در قفسه ایزی راک است که در رنگ سفید و ابعاد مختلف تولید
۵ . راک بالکن : راک ( کفی ) ،پانل پله، پانل،کف پوش،پیچ سه مته،پیچ مهره،پایه چهار در هشت و کفشک اشاره کرد.  زمانی که فرد به فضای بیشتری احتیاج دارد از تک ستون هایی استفاده
۶ . 16000 بازو 1 متری : برای جاگذاری کفی است که در بازویی ایرانی بجای فرورفتگی از نبشی استفاده شده است. ابعاد استاندارد بازویی ایزی راک چیست؟ همه ابعاد گفته شده بازویی های ایزی راک استاندارد هستند اما
۷ . 16001 بازو 1.5 متری : برای جاگذاری کفی است که در بازویی ایرانی بجای فرورفتگی از نبشی استفاده شده است. ابعاد استاندارد بازویی ایزی راک چیست؟ همه ابعاد گفته شده بازویی های ایزی راک استاندارد هستند اما
۸ . 16002بازو 2 متری : برای جاگذاری کفی است که در بازویی ایرانی بجای فرورفتگی از نبشی استفاده شده است. ابعاد استاندارد بازویی ایزی راک چیست؟ همه ابعاد گفته شده بازویی های ایزی راک استاندارد هستند اما