اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: پانل شیاردار - ۶ مورد پیدا شد

۱ . پانل : پانل شیاردار یکی از اجزای اصلی بالکن صنعتی می‌باشد که شیارهایی برای افزایش استحکام و مقاومت می‌باشند.این پانل ها در دو نوع طوسی و گالوانیزه عرضه می‌شوند. رنگ و
۲ . پانل پله : پانل پله پانل شیاردار یکی از اجزای اصلی بالکن صنعتی می‌باشد که به صورت شیارهایی برای افزایش استحکام و مقاومت طراحی شده اند. این پانل ها در دو نوع
۳ . پانل پله : پانل پله ای پانل شیاردار یکی از اجزای اصلی بالکن صنعتی می‌باشد که شیارهایی برای افزایش استحکام و مقاومت می‌باشند.این پانل ها در دو نوع طوسی و گالوانیزه عرضه
۴ . پانل پله :
۵ . قفسه صنعتی پانل پله ای گالوانیزه : قفسه صنعتی پانل پله ای قفسه نیمه سنگین پانل پله ای یکی از بهترین گزینه های موجود برای کارهای پرورش قارچ ، گلخانه و مشاغل مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این
۶ . قفسه پانل : نیمه سنگین پانل پله ای قفسه نیمه سنگین پانل پله ای یکی از بهترین گزینه های موجود برای کارهای پرورش قارچ ، گلخانه و مشاغل مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این