اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: قفسه صنعتی سبک کارکرده - ۳۶ مورد پیدا شد

۱ . قفسه راک سبک : قفسه راک سبک یکی از عمده ترین نیازها در شروع کسب و کارهای صنعتی استفاده از قفسه بندی مناسب می باشد.انتخاب گزینه مناسب برای نوع قفسه بندی بسیار ضروری
۲ . قفسه ایزی راک عمق50 : قفسه ایزی راک قفسه ایزی راک ازجمله قفسه های صنعتی میباشدکه ظاهری شکیل نسبت به سایرقفسه های صنعتی راداراست وقابلیت سفارش دررنگ های دیگرنیزدارد. تحمل وزن آن تا ۳۰۰ کیلودرهرطبقه
۳ . بازو قفسه راک سبک : قفسه راک صنعتی سبک قفسه راک صنعتی سبک یکی از نمونه‌های سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50
۴ . بازو قفسه راک سبک : قفسه راک صنعتی سبک قفسه راک صنعتی سبک یکی از نمونه‌های سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50
۵ . قفسه راک سبک : سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50 تا 150 کیلوگرمی می‌باشد.این محصول نسبت به قفسه‌های پیچ و مهره‌ای از
۶ . قفسه راک سبک : قفسه راک سبک قفسه راک صنعتی سبک یکی از نمونه‌های سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50 تا
۷ . راک سبک : سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50 تا 150 کیلوگرمی می‌باشد.این محصول نسبت به قفسه‌های پیچ و مهره‌ای از
۸ . کفپوش قفسه راک سبک : قفسه راک صنعتی سبک قفسه راک صنعتی سبک یکی از نمونه‌های سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50
۹ . کفپوش قفسه راک سبک : قفسه راک صنعتی سبک قفسه راک صنعتی سبک یکی از نمونه‌های سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50
۱۰ . قاب قفسه راک سبک : قفسه راک صنعتی سبک قفسه راک صنعتی سبک یکی از نمونه‌های سبک تر قفسه صنعتی بالکی راک کفپوشدار می‌باشد.این محصول از لحاظ اقتصادی بصرفه است  که مناسب بارهای 50