اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: صفحه پشت سوپر مارکتی - ۳۷ مورد پیدا شد

۱ . قفسه سوپرمارکتی مدل وسط فروشگاهی : دیگه شامل صفحه وزاویه یا لچکی می باشد. رنگ قفسه های سوپرمارکتی قرمز-سفیداست البته امکان سفارش در رنگهای دیگردر سایت قفسه وکیلی نیزوجوددارد. ابعاد واندازه اجزا: ارتفاع پایه های دیواری از1مترتا3مترهست وارتفاع پایه
۲ . قفسه خودایست سوپرمارکتی : زیباترین برخورداراست. رنگ صفحه ها در قفسه وکیلی  پودراستاتیک میباشد که کیفیت بالایی را داراست. رنگ صفحه دراین نمونه سفید ورنگ پایه وزاویه هاقرمزمیباشد اما درقفسه وکیلی امکان سفارش در رنگ های
۳ . صفحه پشت ساده : قفسه خودایستا صفحه پشت می‌باشد. این صفحه ها که به طور مستقیم به پایه خود ایستا یکطرفه یا دوطرفه وصل شده و باعث استحکام قفسه می‌شوند. ابعاد این صفحه ها
۴ . توری پشت 245*85 | مفتول 4میل : های اقتصادی صفحه پشت برای سازه های خودایستا، توری پشت می‌باشد. این محصولات که توسط قلاب های خود به پایه ها وصل شده و آنها را کنار هم نگه می‌دارند،
۵ . توری پشت 220*85 | مفتول 4میل : های اقتصادی صفحه پشت برای سازه های خودایستا، توری پشت می‌باشد. این محصولات که توسط قلاب های خود به پایه ها وصل شده و آنها را کنار هم نگه می‌دارند،
۶ . توری پشت 190*85 | مفتول 4میل : های اقتصادی صفحه پشت برای سازه های خودایستا، توری پشت می‌باشد. این محصولات که توسط قلاب های خود به پایه ها وصل شده و آنها را کنار هم نگه می‌دارند،
۷ . توری پشت 160*85 | مفتول 4میل : های اقتصادی صفحه پشت برای سازه های خودایستا، توری پشت می‌باشد. این محصولات که توسط قلاب های خود به پایه ها وصل شده و آنها را کنار هم نگه می‌دارند،
۸ . صفحه پشت ساده : تکیه می‌کنند. صفحه پشت ها نقش بسیار اساسی در ایجاد یک سازه خودایستا دارند که برای جلوگیری از ریزش و لغزش قفسه ها بکار می‌روند. این محصول تماما ساده بوده
۹ . قفسه سوپرمارکتی حبوباتی : پشت بجای صفحه پشت وجوددارد. استندحبوباتی نیز گزینه مناسبی برای کسانی که نیازبه قفسه حبوباتی دارند اما بامحدودیت فضا وکمبودجادرمغازه خودمواجه هستندمیباشد. این قفسه امکان نصب روی دیوار با پایه های دیواری
۱۰ . قفسه خودایست باصفحه حبوباتی : است‌. که رنگ صفحه سفید وپایه وزاویه ها قرمزهستند. صفحه پشت هم بخشی از قفسه سوپرمارکتی میباشدکه باعث حفظ استقامت قفسه می شودوامکان جایگزینی آن باتوری پشت وجوددارد. ارتفاع پایه های خودایست ۱.۶۰،۱.۹۰،۲۱۰،۲.۴۵سانتی