اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: صفحه حبوباتی هایپر مارکتی - ۶ مورد پیدا شد

۱ . 20150حبوباتی شیشه خور 1 قسمتی : یک نوع صفحه قفسه دارای عمق می‌باشد که مناسب شیرینی فروشی ها، عطاری ها و خواروبار فروشی ها استفاده می‌شود. این صفحه ها که بسیار مستحکم هستند و در دو
۲ . 20143حبوباتی شیشه خور 4 قسمتی : صفحه حبوباتی هایپری صفحه حبوباتی هایپرمارکتی یک نوع صفحه قفسه دارای عمق می‌باشد که مناسب شیرینی فروشی ها، عطاری ها و خواروبار فروشی ها استفاده می‌شود. این صفحه ها
۳ . 20141حبوباتی شیشه خور 2 قسمتی : صفحه حبوباتی هایپری صفحه حبوباتی هایپرمارکتی یک نوع صفحه قفسه دارای عمق می‌باشد که مناسب شیرینی فروشی ها، عطاری ها و خواروبار فروشی ها استفاده می‌شود. این صفحه ها
۴ . 20142حبوباتی شیشه خور 3 قسمتی : برای خرید و دریافت مشاوره خرید به وبسایت دوم ما www.ghafasesadra.com مراجعه کنید.  
۵ . قفسه حبوباتی یکطرفه : پایه ، صفحه ، براکت و صفحه پشت تشکیل می‌شوند که صفحه پشت در مدل دیواری نیاز نبوده و لیبل و حفاظ و یا نوار هم اختیاری و به انتخاب
۶ . قفسه سوپرمارکتی خودایستا5طبقه : هایی بانام صفحه :محل چیدن کالاهاواجناس پایه:که بسته با نوع قفسه مدل آن متفاوت است. زاویه یا لچکی که درزیرصفحه قرارگرفته وعرض آن رادربرمی گیرد. پس عرض صفحه واندازه زاویه بایدباهم همخوانی داشته