اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: سبد لبنیات - ۴۲ مورد پیدا شد

۱ . سبد پلاستیکی لبنیات کد 1134 : سبد پلاستیکی کد 1134 سبد پلاستیکی از وسایل کاربردی جمع آوری اجسام و اقلام ریز و درشت کنار یکدیگر می‌باشد که حمل آنها را برای شما آسان تر
۲ . سبد پلاستیکی لبنیات کد 1144 کف باز : سبد پلاستیکی کد 1144 سبد پلاستیکی از وسایل کاربردی جمع آوری اجسام و اقلام ریز و درشت کنار یکدیگر می‌باشد که حمل آنها را برای شما آسان تر
۳ . سبد پلاستیکی لبنیات کد 1144 کف بسته : سبد پلاستیکی کد 1144 سبد پلاستیکی از وسایل کاربردی جمع آوری اجسام و اقلام ریز و درشت کنار یکدیگر می‌باشد که حمل آنها را برای شما آسان تر
۴ . سبد پلاستیکی لبنیات کد 1143 : استفاده می‌شود. مشخصات سبد پلاستیکی 1143 سبد پلاستیکی کد 1143 با وزن 900 گرم در ابعاد 50*36 سانتی متر در ارتفاع 13.5 سانتی متر این امکان را به شما می‌دهد تا این
۵ . سبد لبنیات کد 1142 : در ابعا مشخصات سبد پلاستیکی کد 1142 د 54*41 سانتی متر در ارتفاع 14 سانتی متر این امکان را به شما می‌دهد تا این محصول برای جابجایی لبنیات ،خرما ،ورمی کمپوست و
۶ . سبد پلاستیکی لبنیات کد 1126 : سبد پلاستیکی کد 1126 سبد پلاستیکی از وسایل کاربردی جمع آوری اجسام و اقلام ریز و درشت کنار یکدیگر می‌باشد که حمل آنها را برای شما آسان تر
۷ . سبد پلاستیکی کد 1165 : استفاده می‌شود. مشخصات سبد پلاستیکی 1165 سبد پلاستیکی کد 1165 جدید با وزن 1150 گرم در ابعاد 63*47 سانتی متر در ارتفاع 8 سانتی متر این امکان را به شما می‌دهد
۸ . سبد پلاستیکی بزرگ کد 1185 : سبد پلاستیکی کد 1185 سبد پلاستیکی از وسایل کاربردی جمع آوری اجسام و اقلام ریز و درشت کنار یکدیگر می‌باشد که حمل آنها را برای شما آسان تر
۹ . سبد پلاستیکی کد 1184 : استفاده می‌شود. مشخصات سبد پلاستیکی 1184 سبد پلاستیکی کد 1184 جدید با وزن 5400 گرم در ابعاد 53*76 سانتی متر در ارتفاع 50 سانتی متر این امکان را به شما می‌دهد
۱۰ . سبد پلاستیکی حمل نان کد 1179 : استفاده می‌شود. مشخصات سبد پلاستیکی 1179 سبد پلاستیکی کد 1179 با وزن 1950 گرم در ابعاد 75*50 سانتی متر در ارتفاع 14 سانتی متر این امکان را به شما می‌دهد تا