اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: تنش های پیچشی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . قفسه بندی انبار پانل راک : می‌گردد، تمرکز تنش در این نوع از بازو به دلیل وجود گوشه‌های تیز بسیار زیاد است و تحمل آن در برابر بارهای عمودی و تنش‌های پیچشی نسبت به بازو باکس و