اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

موضوع جستجو: بازودوبل - ۲ مورد پیدا شد

۱ . قفسه صنعتی گالوانیزه (هر کیلوگرم) : راک صنعتی گالوانیزه قفسه راک صنعتی باتحمل وزن بار از۵۰۰ تا۳ تن درهرطبقه ازجمله قفسه های صنعتی باتحمل وزن بالاست.دراین نمونه امکان دسترسی مستقیم وجودندارد وچیدمان کالا باتجهیزاتی ازقبیل
۲ . قفسه انبار راک صنعتی : طراحی بصورت بازودوبل وتک میباشدوتاارتفاع ۱۲متر هم قابل اجراست. تحمل وزن این نمونه تا سه تن درهرطبقه به صورت گسترده میباشد.به دلیل وزن وحجم بالای کالاهاازتجهیزات بارگذاری برای چیدن کالاها درقفسه راک