اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

نردبان های چند کاره

نردبان مخابراتی نوعی نردبان است که به دیوار تکیه می دهیم و بصورت یک طرفه استفاده می کنیم. این محصول از 1 یا 2 یا 3 قطعه مجزا از هم ساخته می شود. یعنی هیچ لولا یا قفلی ، بخشهای مختلف را بهم وصل نمی کند.البته این محصول بصورت هشتی شکل نیز استفاده می شود اما این روش استفاده چندان اصولی نیست. زیرا دو بخش نردبان به هم خوب متصل نیستند و امکان لغزش و سقوط وجود دارد. البته در بخش پایینی و روی زمین یک پایه حایل و متعادل کننده جانبی هم نصب می شود. برای استفاده هشتی شکل ، نردبان تاشو مناسب است.ضمنا مانند سایر محصولات این دسته ، باید وزن کاری رعایت شود. یعنی وزن فرد بعلاوه وسایل همراه ، از مقدار وزن مجاز کاری نردبان نباید بیشتر باشد. و این خیلی موضوع مهمی است.

دسته بندی