اطلاعات تماس با ما
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
تهران، آزادگان غرب-ورودي اتوبان تهران ساوه
×

قفسه سوپر مارکتی

قفسه های سوپر ماکتی از تحمل وزن بالای برخورد‌هستندکه‌با‌سطح بارگذازی که این‌نوع‌قفسه‌هادارا هستند انتخاب مناسبی برای تجهیز فروشگاه‌شما می باشند.

دسته بندی